Verslag van de derde klusdag op 4 juni 2011

Deze klusdag was wat betreft het tijdstip bijzonder goed gepland. Zo tegen 13:00 uur knapte het weer op.

Ondanks het verschuiven van de klusdag kwamen er gelukkig nog veel mensen helpen. Na het maken van wat afspraken, ging een ieder aan de gang.

Een aantal leden was op eigen intitiatief (en op een ander tijdstip) al aan de gang geweest. Zo vorderen de klussen rond de schuur, het plein, de plaats van de boot en de composthoop voorspoedig.

Wat is er deze dag allemaal gebeurd:

  • Het plein rond de kas achter opknappen. (Marjan tuin 4, Ellen en Marlies tuin 13)
  • Het laatste schilderwerk in de schuur afmaken. (Eric tuin 14)
  • Het onkruid bij de schuur opruimen. (Huub tuin 2, Frans tuin 7)
  • Niet te vergeten: de bestrating bij de schuur afmaken. (Johan tuin 27)

Belangrijk:

Achter op het terrein zijn 2 nieuwe compostbakken gemaakt. Een grote en links daarvan een kleinere. In de grote bak kunt u alles kwijt, dat geschikt is om compost van te maken. NIet is alles is daarvoor geschikt: daarvoor is de linker bak. In de linkerbak doet u:

  • Het loof van aardappelen, tomaten, pompoenen en courgette.
  • Snoeiafval.

Wat staat er nog gepland?

In de schuur (voor op het terrein) wordt een toiletruimte gemaakt. Met name een verzoek van de dames op de tuin. Wel zelf je eigen emmer meebrengen.

Iedereen heel hartelijk bedankt,

Jan en Henk